Zaginieni

Liczba zaginięć w Polsce jest zmienna, ale w ostatnich latach wykazuje stały wzrost. Nawet gdyby utrzymywała się na stałym poziomie lub jak w latach 2005 i 2010 chwilowo malała, to i tak liczba zaginięć na poziomie powyżej 15 tysięcy rocznie pokazuje z jak wielkim problemem mamy do czynienia. Tym bardziej, że za każdym takim pojedynczym przypadkiem kryje się tragedia rodziny i bliskich. Tym samym ogólna liczba osób dotkniętych problemem zaginięcia może dotyczyć w Polsce grubo ponad 100 tysięcy osób każdego roku!

Zaginięcia osób w Polsce w latach 1997-2014

Źródło: dane Policji

Oddzielnym problemem są zaginięcia dzieci i młodzieży, których liczba w ostatnich latach stale rośnie.  W skali roku zjawisko to nasila się w okresie wakacyjnym, co jest w wielu przypadkach związane z wakacyjnymi wyjazdami i ucieczkami z domu. Jednak „wiele przypadków” a nawet „większość” nie jest w żadnym przypadku powodem do lekceważenia tego zjawiska i uogólniania konkretnego przypadku zaginięcia.

Zaginięcia dzieci w Polsce 1997-2014

Źródło: dane Policji

Wprawdzie wg danych Policji „większość zaginionych zostaje odnaleziona w ciągu pierwszych 14 dni po zaginięciu, a 95 procent dzieci w ciągu pierwszych 7 dni z powrotem trafia do swoich domów” to jednak „większość” nie oznacza „wszyscy”. Zawsze jednak w przypadku aktualnego zaginięcia osoby należy bezwzględnie i bezzwłocznie zwrócić się o pomoc do policji i zgłosić zaginięcie.

Policja - zaginieni

Kolejną instytucją, która w takiej sytuacji udzieli niezbędnej pomocy jest Fundacja Itaka.

Fundacja ITAKA