Oszustwa ubezpieczeniowe

Oszustwem ubezpieczeniowym określamy występek polegający na spowodowaniu zdarzenia, będącego podstawą wypłaty nienależnego odszkodowania. Przestępstwo zostaje popełnione już z chwilą spowodowania zdarzenia niezależnie od tego, czy sprawca otrzymał później odszkodowanie z tego tytułu, zatem bez względu na to, czy sprawca występku odniósł „sukces” i doprowadził do pozyskania wypłaty odszkodowania.

Należy pamiętać iż nie jest oszustwem ubezpieczeniowym działanie polegające na sfingowaniu zdarzenia objętego ubezpieczeniem np. upozorowanie kradzieży własnego samochodu czy zalania mieszkania. Zachowanie takie mieści się bowiem w zakresie zwykłego oszustwa, jednak to wiąże się z surowszą odpowiedzialnością sprawcy oraz brakiem dobrodziejstwa czynnego żalu, co zdecydowanie utrudnia sprawcy uniknięcie odpowiedzialności.

Niezależnie od ostatecznego charakteru i kwalifikacji prawnej tego czynu sprawy tego typu należą do dość trudnych. Oferujemy jednak pomoc w tym zakresie, głównie przy gromadzeniu materiału dowodowego.

Napisane przez

Brak komentarzy.

Pozostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.