Ochrona firmy i marki

We współczesnym świecie i społeczeństwie informacyjnym majątek każdej firmy to nie tylko maszyny, urządzenia, infrastruktura, tabor czy wyposażenie. Olbrzymią i często trudną do oszacowania wartość stanowią dobra niematerialne, w szczególności z zakresu własności intelektualnej. Szacuje się, że prawa autorskie i prawa patentowe stanowią dla największych światowych firm nawet 80% ich wartości. Przewiduje się, że rola własności intelektualnej będzie tylko się zwiększać, ponieważ już dziś stanowi ona jeden z głównych elementów w procesie budowy konkurencyjności przedsiębiorstw i kształtowania przewagi rynkowej.

Mylne jest przeświadczenie, że zasady te dotyczą tylko dużych i zamożnych koncernów. Kradzież własności intelektualnej, czy nawet tylko „zwykłych” tajemnic handlowych przedsiębiorstwa może być nawet groźniejsza w skutkach dla małej i średniej firmy, która nie mając odpowiedniego kapitału dla obrony swoich praw może takiego ciosu po prostu nie przetrwać.

Oddzielnym zagadnieniem są kwestie nadużyć zarejestrowanych znaków towarowych czy kopiowania lub podrabiania produktów znanych marek. Działania te narażają firmy na olbrzymie straty materialne, ale także trudne do oszacowania straty wizerunkowe. Świadczone w tym zakresie usługi mają na celu identyfikację tego zjawiska, lokalizację jego źródła i odpowiednie udokumentowanie tego zjawiska dla dalszego postępowania.

Napisane przez

Brak komentarzy.

Pozostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.