Kontrola pracowników

Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nawet 12 proc. zwolnień lekarskich wystawiane jest niezasadnie. Straty budżetu państwa z tego tytułu mogą przekraczać nawet miliard złotych rocznie, ale straty ponoszone przez pracodawców mogą być wyższe i są bardzo trudne do oszacowania. Warto tu zauważyć, że pracodawca ponosi straty podwójnie – wypłaca pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim wynagrodzenie chorobowe przez pierwsze 33 dni zwolnienia, a także jego zastępcy wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy.

Wg Sądu Najwyższego pracodawca ma prawo zażądać od pracownika wyjaśnienia, czy w czasie zwolnienia stosował się do zaleceń lekarza. Ustalenie, że pracownik wykorzystał zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem, może być w konsekwencji podstawą do zwolnienia w trybie dyscyplinarnym. Otwartą kwestią pozostaje udowodnienie tego faktu, a same podejrzenie wykonywania czynności innych niż z zakresu życia codziennego i tych prowadzących do odzyskania zdolności do pracy, co jest przeznaczeniem zwolnienia lekarskiego, nie jest wystarczające. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje działania ułatwiające pracodawcom zwalczanie tego procederu.

Napisane przez

Brak komentarzy.

Pozostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.