Adopcja – poszukiwanie rodziny

Adopcja to kwestia natury wyjątkowo osobistej i delikatnej. Ma wiele aspektów i dotyka życia ludzkiego na wielu płaszczyznach. W 2013 roku Polska przyjęła w całości Konwencję Praw Dziecka, czego konsekwencją było m.in. przyznanie prawa adoptowanym dzieciom do wiedzy o swoich biologicznych rodzicach. W praktyce jednak dokumenty adopcyjne wciąż mają klauzulę tajności, a droga do ich odtajnienia jest istną drogą przez mękę. W sytuacji, w której 80% rodziców adopcyjnych ukrywa przed dziećmi fakt, że zostały przysposobione/adoptowane ma to istotne znaczenie. Szczególnie sytuacja ta dotyka biologicznego rodzeństwa, które jeśli zostanie rozdzielone i trafi do różnych rodzin, to według prawa staje się dla siebie obce. W rezultacie osoby takie mogą nie tylko nigdy nie poznać swojego rodzeństwa, ale nawet dowiedzieć się o jego istnieniu. Biorąc pod uwagę, że liczba osób, które może dotyczyć ten problem jest w Polsce szacowana na nawet 3 miliony osób to jest to olbrzymi problem społeczny. Tymczasem osoby pragnące poznać swoją tożsamość i odszukać swoich bliskich natrafiają na opór i ścianę niemal nie do przebicia. Wiele osób chce zmienić tę sytuację i podejmuje w tym zakresie szereg inicjatyw. W żadnym jednak wypadku tego typu działania nie podważają samej, pięknej i szlachetnej, idei adopcji i nie są skierowane przeciwko rodzicom adopcyjnym.

W miarę możliwości również i my staramy się pomagać w tego typu sprawach, uznajemy bowiem prawo człowieka do poznania swoich bliskich. Naszą specjalnością jest poszukiwanie osób, właśnie ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania biologicznych rodziców oraz rodzeństw i osób rozdzielonych na skutek adopcji.

Napisane przez

Brak komentarzy.

Pozostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.