Produkty

Oprócz świadczonych usług oferujemy także rozwiązania o charakterze technicznym. Zdecydowanie preferujemy aplikacje całkowicie własne, oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu. Zazwyczaj są one adresowane do konkretnego klienta i wychodzą naprzeciw jego ściśle zdefiniowanym problemom oraz oczekiwaniom. Wśród nich wyróżniamy dwa główne obszary naszych zainteresowań:

  • Oprogramowanie komputerowe (więcej…),
  • Systemy nadzoru wizyjnego i rejestracji obrazu CCTV (więcej…).