Poszukiwanie biologicznych rodziców

Poszukiwanie biologicznych rodziców przez ich dzieci, które trafiły do nowej, adopcyjnej rodziny, jest zwykle inicjowane właśnie przez osoby adoptowane. Od strony technicznej odnalezienie rodziców biologicznych jest stosunkowo łatwe i raczej klasyfikowane do spraw łatwych. Nie oznacza to jednak, że zawsze kończy się szybko a rozpoczęte poszukiwania mają zagwarantowany sukces. Dotyczy to szczególnie przypadków porzucenia lub oddania dziecka w formie na granicy legalności i prawa. Często też od adopcji do podjęcia poszukiwań mija kilkadziesiąt lat i biologiczni rodzice zmienili swoje miejsce zamieszkania, wyjechali za granice lub wręcz zmarli. Osobną kwestią jest czy w ogóle podejmować tego typu poszukiwania. Osoby rozpoczynające poszukiwania biologicznych rodziców często słyszą, że „lepiej to zostawić”, „po co drążyć”, „nie wiadomo czego się dowiesz” itd. Krótko mówiąc jest to im odradzane na wszelkie możliwe sposoby. W Internecie można znaleźć wiele historii, które są dowodem na „przeciw”, np. tutaj. Nie jest to jednak reguła. Najważniejsze, że osoby postronne zapominają, że nie są w stanie pojąc ogromu siły, która kieruje osobą chcącą poznać swoje pochodzenie. Po przedstawieniu rzeczowych argumentów przeciw najlepiej po prostu udzielić bliskiej osobie wsparcia w poszukiwaniach.

Te najlepiej rozpocząć od Urzędu Stanu Cywilnego, składając wniosek o wydanie zupełnego aktu urodzenia – ważne, ZUPEŁNEGO. Przykładowa procedura i wniosek dla m.st. Warszawy znajdują się np. tutaj a cała procedura jest opisana na stronie obywatel.gov.pl. W chwili obecnej można to zrobić w każdym Urzędzie, nawet listownie. Zdecydowanie lepiej jest jednak udać się osobiście do Urzędu, właściwego dla swojego miejsca urodzenia, ale nie jest to warunek konieczny. I składając wniosek warto i dopisać i powiedzieć, że chodzi nam o pierwotny akt, sprzed adopcji, ze wszelkimi dopiskami, informacjami i adnotacjami. Natrafić przy tym można na różne trudności, ale generalnie urzędnicy zatrudnieni przy tych sprawach to osoby kompetentne i życzliwe. Mają świadomość jak ważne i delikatne są to sprawy i jeśli tylko przepisy im na to pozwalają, to raczej starają się pomóc.

Z odpisu aktu zupełnego można poznać imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania biologicznych rodziców. Dodatkowo można tam znaleźć sygnaturę akt sprawy adopcyjnej. To pozwala uzyskać dostęp do akt sprawy we właściwym sądzie. To jednak może już nie być takie proste i wymaga odrębnego działania. Sam wniosek nie jest skomplikowany i właściwie oprócz danych zawiera sygnaturę akt sprawy oraz uzasadnienie. Przykładowy druk można zobaczyć tutaj. Jednak nawet w przypadku uzyskania zgody może się okazać, że akt już po prostu nie ma, bo zostały zniszczone lub zagubione.

Mając te dane możemy rozpocząć poszukiwania biologicznych rodziców z dużą szansą i nadzieją na ich odnalezienie. Im mniejsza miejscowość, z której pochodzili rodzice tym zwykle większe szanse ich szybkiego odnalezienia. W trakcie tych poszukiwań często okazuje się, że osoba adoptowana ma rodzeństwo, o którym nic nie wie. Ich poszukiwanie i odnalezienie to już całkiem inna sprawa, niestety dużo trudniejsza – czytaj więcej tutaj.

Wzór odpisu aktu urodzenia, zgonu, małżeństwa

Wzór odpisu zupełnego aktu urodzenia