POSZUKIWANIE BIOLOGICZNEJ RODZINY

Adopcja to kwestia natury wyjątkowo osobistej i delikatnej. Dotyka życia ludzkiego na wielu płaszczyznach i ma wiele aspektów. Jednym z nich jest nieodparta chęć poznania swojego pochodzenia, która przeradza się w dążenie do poszukiwania i poznania swoich biologicznych rodziców i swojego biologicznego rodzeństwa, brata czy siostry. Zwykle działania te podejmują osoby adoptowane, ale prowadzą je także ci, którzy pozostali w biologicznych rodzinach i zostali rozdzieleni z bratem lub siostrą w konsekwencji adopcji. W zależności od punktu wyjścia oraz prawnej formy i rodzaju adopcji (czytaj więcej tutaj) zakres i charakter tych poszukiwań bywa rożny.

Podejmujemy się i prowadzimy tego typu sprawy, chociaż należą one do spraw trudnych i długotrwałych. Naszą specjalnością jest bowiem poszukiwanie osób, właśnie ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania biologicznych rodziców oraz biologicznego rodzeństwa i osób rozdzielonych w wyniku adopcji.

Zakres naszych usług to:

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, masz pytania lub wątpliwości napisz do nas lub skorzystaj z naszej Infolinii – numer znajduje się na górze strony, opłata jak za zwykłe połączenie w sieci komórkowej. Możesz też napisać ze strony Kontakt <<<tutaj>>>.