Activity Monitor

Oprogramowanie sieciowe do monitorowania i śledzenia aktywności użytkowników dowolnej sieci LAN, które dostarcza szczegółowych informacji co, jak i kiedy użytkownicy robią na swoich komputerach. Czy to sieć publiczna, biblioteka, sieć uczelni lub szkoły czy sieć firmowa – nie ma znaczenia, bo Activity Monitor zawsze zapewnia skuteczną ochronę, monitoring i kontrolę.

Activity Monitor składa się z serwera i współpracujących z nim klientów, zwanych Agentami. Serwer może być zainstalowany na dowolnym komputerze w całej sieci LAN. Agent, będący zdalnym oprogramowaniem monitorującym, jest instalowany na każdym komputerze, który podlega kontroli. Instalacja może się odbyć całkowicie zdalnie, bez wiedzy użytkownika, za pośrednictwem usługi Windows – Active Directory Group Policy.

Każdy komputer w sieci z zainstalowanym Agentem może być monitorowany i kontrolowany całkowicie zdalnie. Oprogramowanie może być tak skonfigurowanie, że będzie rejestrować aktywność wszystkich użytkowników komputerów w sieci. Tak zgromadzone informacje mogą zostać użyte do analizy i sporządzania raportów o aktywności użytkowników. Samo oprogramowanie zostało zoptymalizowane pod kątem wydajności i wielokrotnie przyczyniło się do zwiększenia ogólnej produktywności firm, w których zostało wykorzystane. To potężne narzędzie, które oszczędza pieniądze i przynosi firmie wymierne korzyści!

Więcej informacji tutaj…