Monitorujące

Programy monitorujące pracę użytkowników komputerów, zarówno w odniesieniu do pojedynczego komputera, dowolnej sieci lokalnej LAN, jak i użytkowników terminali sieciowych.

Przedstawicielem tego rodzaju oprogramowania jest SoftActivity, rodzina trzech programów monitorujących aktywność użytkowników komputerów. Oprogramowanie to, działając w tle i w sposób całkowicie niewidzialny dla użytkownika, rejestruje wszelkie operacje wykonywane na monitorowanym komputerze. Rejestruje adresy wszystkich odwiedzanych stron internetowych, czas spędzony na każdej ze stron, znaki wprowadzane z klawiatury, wykonywane przez internetowe komunikatory rozmowy, treści oraz adresy wysyłanych i odbieranych maili, uruchamiane programy wraz z czasem ich wykorzystania oraz operacje wykonywane na plikach. Całość uzupełniana jest wykonywanymi zrzutami ekranów, w zależności od konfiguracji co zadany czas lub na podstawie detekcji aktywności użytkownika.

Wszystkie zgromadzone dane przechowywane są w zaszyfrowanej i ukrytej bazie danych, do której dostęp ma tylko Administrator. Całość zgromadzonych danych prezentowana jest w przejrzystej formie, w postaci tabel i zakładek z tematycznym podziałem treści. Istnieje możliwość generowania i eksportu raportów z aktywności użytkowników, a także ich automatyczna wysyłka przez email.

Wszystkie programy w opracowanej przez naszą firmę polskiej wersji językowej!