Oprogramowanie

Oprogramowanie monitorujące

Jesteśmy również bezpośrednim przedstawicielem, dystrybutorem lub autoryzowanym sprzedawcą różnych producentów oprogramowania. Dostępne są one na naszej Platformie internetowej dystrybucji i sprzedaży oprogramowania, gdzie można je zakupić w wersji elektronicznej (licencja oraz kod aktywacyjny). Każdy z programów udostępniany jest w wersji testowej, celem zminimalizowania ryzyka zakupu praktycznie do zera. Czasem są to wersje całkowicie funkcjonalne, których działanie ograniczone jest tylko czasowo.

Naszym flagowym produktem są programy monitorujące pracę użytkowników komputerów, zarówno w odniesieniu do pojedynczego komputera, dowolnej sieci lokalnej LAN, jak i użytkowników terminali sieciowych. Przedstawicielem tego rodzaju oprogramowania jest SoftActivity, rodzina trzech programów monitorujących aktywność użytkowników komputerów. Oprogramowanie to, działając w tle i w sposób całkowicie niewidzialny dla użytkownika, rejestruje wszelkie operacje wykonywane na monitorowanym komputerze. Rejestruje adresy wszystkich odwiedzanych stron internetowych, czas spędzony na każdej ze stron, znaki wprowadzane z klawiatury, wykonywane przez internetowe komunikatory rozmowy, treści oraz adresy wysyłanych i odbieranych maili, uruchamiane programy wraz z czasem ich wykorzystania oraz operacje wykonywane na plikach. Całość uzupełniana jest wykonywanymi zrzutami ekranów, w zależności od konfiguracji co zadany czas lub na podstawie detekcji aktywności użytkownika.

Wszystkie zgromadzone dane przechowywane są w zaszyfrowanej i ukrytej bazie danych, do której dostęp ma tylko Administrator. Całość zgromadzonych danych prezentowana jest w przejrzystej formie, w postaci tabel i zakładek z tematycznym podziałem treści. Istnieje możliwość generowania i eksportu raportów z aktywności użytkowników, a także ich automatyczna wysyłka przez email.